Πέτρος Κόκκαλης

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, GUE/NGL

Connection:

Skills:

-